PRGF® ENDORET®

 

Dijagnostika i plan terapije

 

Vađenje zubi i alveotomija

 

Augmentacija tvrdih i mekih tkiva

 

Dentalni implantati

 

Podizanje sinusa

 

Tretmani faktorima rasta u regiji lica

 

Apiktomija

 

Prgf® Endoret® tehnologija

Nakon direktnog pregleda usne šupljine te rtg analize,razgovara se o eventualnim zahvatima i planu terapije koji bi se proveo.

Cilj je postići optimalnu estetiku i funkciju kao i dugotrajnost samog zahvata.

Vađenje zubi je kirurški postupak u kojem se uklanja zub (kruna i korijen ) iz čeljusti. Razlog uklanjanja zuba može biti ili najčešće upala koja se ne može konzervativno sanirati ili je zub kronično destruiran od karijesne lezije da ga se ne može nadograditi ili iz ortodontskih razloga.

Ukoliko je pristup zubu za vađenje otežan iz anatomskih razloga onda se radi kirurški postupak alveotomija.

Nakon davanja anestezije kirurškim pristupom se uklanjaju zahvaćen zub i okolno tkivo koje priječi olakšanom uklanjanju samog zuba. Primjer je vađenje umnjaka.

Augmentacija tvrdih i mekih tkiva su postupci u oralnoj i parodontalnoj kirurgiji koji nam služe da nadogradimo kost i/ili pripadajuće zubno meso u regiji gdje ono nedostaje nakon dugogodišnjeg gubitka okolnog tkiva te jednog ili više zubi. Svrha tih zahvata je dobiti dobar koštani greben sa zdravim zubnim mesom za postavu dentalnih implantata ili oko zubi kojima je parodontitis oštetio okolno tkivo. Često puta ako stanje dopušta je moguće izvršiti postavu dentalnih implantata s augmentacijom koštanog grebena u jednom zahvatu te se time skraćuje broj zahvata koji se trebaju izvršiti za uspješnu terapiju.

Dentalni implantati su nadogradnje koje se kirurškim putem ugrađuju u kosti gornje ili donje čeljusti i služe kao nosači za krunice i mostove ili proteze. Implantat se ugrađuje u kost pacijenta. Ukoliko se ustanovi da nema dovoljno kosti onda se kost nadograđuje bilo to različitim metodama augmentacije ili podizanjem sinusa. Ako stanje dopušta moguće je opteretit implantat sa zubom ili implantate sa mostom ili protezom unutar 48h. Ako nije moguće odmah opteretiti implantate onda se čeka za donju čeljust između 2-3 mjeseca a za gornju između 4-6mjeseci.Povezivanje konstrukcija(mostovi, krunice,proteze) s implantatima može biti preko cementiranja ili uz pomoć vijka,ovisno o tome na što se pacijent odluči u dogovoru sa terapeutom.

Podizanje sinusa je kirurška metoda stvaranja koštanog potpornja za zubne implantate na način da se podigne dno maksilarnog sinusa sa ili umjetnom kosti ili kosti samog pacijenta.Često puta ako stanje dopušta je moguće izvršiti postavu dentalnih implantata sa sinus liftom u jednom zahvatu te se time skraćuje broj zahvata koji se trebaju izvršiti za uspješnu terapiju.

Na području anti-aging tretmana i tretmana pomlađivanja lica, tehnika plazme bogate faktorima rasta Endoret® (PRGF®) se pokazala kao najnovije, sigurno i učinkovito rješenje u odgađanju procesa starenja.

Apiktomija je kirurški postupak uklanjanja vrha korijena endodontski saniranog i okolnog tkiva zahvaćenog u patološkoj leziji (npr. upali ili cističnoj tvorbi) koja se ne može sanirati konzervativnim endodontskim zahvatima.Uz pomoć tog zahvata mi uklonimo patološku tvorbu kirurškim putem a da ne uklonimo vidljivi dio zuba u ustima a pritom očuvamo njegovu funkciju.

PRGF® ENDORET® tehnologija ili plazma obogaćena faktorima rasta je najnapredniji sustav na tržištu za dobivanje vlastite plazme bogate faktorima rasta. Bazira se na korištenju pacijentovih vlastitih stanica sa biološkom aktivnošću, faktorima rasta i fibrinskim biomaterijalom za stimulaciju i ubrzanje cijeljenja i regeneracije tkiva.

Ovo je 100% biokompatibilna tehnologija sa odličnom raznolikošću, sigurnošću i učinkovitošću. Potencijal ove tehnologije proizlazi iz efekta faktora rasta iz pacijentovih trombocita koji, između ostalog, uključuje VEGF, FGF, PDGF, TGF-B, EGF, IGF-I. Ovi faktori utječu na niz bioloških procesa koji pospješuju migraciju, rast i morfogenezu stanica smanjuju bol i upalnu komponentu te ubrzavaju oporavak rane nakon bilo kojeg kirurškog postupka.

Kod nas se koristi kod vađenja zubi, ugradnji dentalnih implantata,nadogradnji kosti kao i kod podizanja dna maksilarnog sinusa i u svim ostalim kirurškim postupcimate u estetskoj medicini za obnovu kolagena kože lica i vrata.

PRGF® ENDORET® je skraćenica od- (PlasmaRich in GrowthFactor | EndogeneusRegenerativeTechnology) ili plazma bogata faktorima rasta. Regenerativna tehnika koja koristi faktore raste iz krvi pacijenta radi bržeg oporavka te manjeg otoka i boli nakon kirurškog zahvata.

Naime radi se o faktorima rasta koji se uzimaju iz male količine vaše krvi na dan zahvata te se nakon obrade koriste za dentalnu implantologiju, neki drugi oralno kirurški zahvat ili u estetici. Cilj je smanjiti postoperativnu bol i otok i brži oporavak i bolju predvidljivost i uspješnost kao i dugotrajnost samih zahvata.

Osim u oralnoj kirurgiji prgf tehnologija ima primjenu i u estetici lica.

 

DENTALNA IMPLANTOLOGIJA

Zubni implantati su trajno fiksno rješenje kod gubitka jednog ili više zubi u gornjoj i donjoj čeljusti. Oni predstavljaju infrastrukturu (u kosti) koja se nalazi u čeljusti

 

ORALNA KIRURGIJA

Odnosi se na vađenje zubi i umnjaka, apikotomije, podizanje dna sinusa, nadogradnju koštanih grebena, kirurgiju mekih tkiva

 

PRGF® ENDORET®

PlasmaRich in GrowthFactor | Endogeneus Regenerative Technology je regenerativna tehnika koja koristi faktore rasta iz krvi pacijenta radi bržeg oporavka te manjeg otoka i boli

 

Kirurška terapija bezube čeljusti

trajno je fiksno rješenje koje nudi ugradnju 6 implantata po bezuboj čeljusti gdje se na njima postavljaju mostovi

 

RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA

Izrada estetskih ispuna te liječenje korijenskih kanala kao i nadogradnje zubi i pripreme za postavu krunica i mostova

 

PREVENTIVA I PROFILAKSA

Posebno naglašavamo naše dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom i s djecom s poremećajima u razvoju, gdje nam je cilj uspostaviti dobar radni odnos terapeut – dijete – roditelj

 

STOMATOLOŠKA PROTETIKA I IMPLANTOPROTETIKA

Izrada estetskih ispuna te liječenje korijenskih kanala kao i nadogradnje zubi i pripreme za postavu krunica i mostova

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Čišćenje zubnog kamenca, izbjeljivanje zubi, izrada estetskih ljuskica